Contactați-ne

Ne puteţi găsi astfel:

Berlin-Chemie A.Menarini SRL
Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169A
Corp A, Et. 7, Sector 1
Bucuresti, ROMANIA Cod Postal 014459
Tel.: +40 21 232 34 32
Fax: +40 21 233 08 26
E-Mail: romania@berlin-chemie.com

Pentru a raporta o reacţie adversă suspectată la unul dintre medicamentele
Berlin-Chemie Menarini, puteţi:

apela direct numărul dedicat pentru Farmacovigilenţă,
telefon: +40 726 766 665

contacta reprezentantul medical al companiei;

contacta persoana responsabilă cu activitatea de
farmacovigilenţă: Dr. Irina Galiuc, telefon: +40 21 232 34 32;
sau trimiteţi în atenţia Departamentului de Farmacovigilenţa
al companiei: fax: +40 21 233 08 26 sau
e-mail: romania@berlin-chemie.com

contacta Agenţia Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale, Str. Aviator Sănătescu 48, Sector 1, Bucureşti,
Tel: +40 21 317 11 00; +40 21 317 11 01; +40 21 317 11 02;
+40 21 317 11 04; +40 21 316 10 79 Secretariat,
Fax: +40 21 316 34 97.